Active Directory Sync met Microsoft Entra

Uit WaaaghPedia

Om de on-prem Active Directory handmatig in sync te brengen met Microsoft Entra kun je het onderstaande commando uitvoeren. Dit is een proces wat standaard elke 20 minuten draait maar soms is het handig om dit sneller af te trappen. Bijvoorbeeld na het toevoegen van gebruikers in een Entra Groep voor een licentie bijvoorbeeld.


Start op een Active Directory Server PowerShell als beheerder en voer de volgende commando's uit.

Import-Module ADSync
Start-ADSyncSyncCycle -PolicyType Delta