CentOS 7/Updaten

Uit WaaaghPedia


Helaas ben ik overgestapt naar Ubuntu als linux platform, CentOS wordt niet meer bijgehouden!
yum clean all
yum check-update
yum update -y --disableplugin=fastestmirror

Auto Update

https://linuxaria.com/howto/enabling-automatic-updates-in-centos-7-and-rhel-7