Exchange 2016

Uit WaaaghPedia

Installatie

ECP in Engels

Wanneer je gebruik maakt van ECP in een andere taal dan engels kan het soms makkelijk zijn om deze om te zetten naar het engels dit doe je door ?mkt=EN-us in de URL op te nemen. Bijvoorbeeld: https://exchange.maildomain.nl/ecp/?mkt=EN-us

Testen

https://testconnectivity.microsoft.com/

Exchange CLI

vind alle mailboxen waar een gebruiker toegang tot heeft

Get-Mailbox -RecipientTypeDetails UserMailbox,SharedMailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxPermission -User waaaghnl

Output:

Get-Mailbox -RecipientTypeDetails UserMailbox,SharedMailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxPermission -User waaaghnl|Export-Csv C:\Exchange-Export.csv

Configuratie