Exchange 2016

Uit WaaaghPedia

Installatie

Exchange CLI

vind alle mailboxen waar een gebruiker toegang tot heeft

Get-Mailbox -RecipientTypeDetails UserMailbox,SharedMailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxPermission -User waaaghnl

Output:


Get-Mailbox -RecipientTypeDetails UserMailbox,SharedMailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxPermission -User waaaghnl|Export-Csv C:\Exchange-Export.csv

Configuratie