Exporteer gebruikers in Active Directory Groep

Uit WaaaghPedia

Om gebruikers te exporteren die in een AD Groep zitten dan kan je onderstaand Powershell snip gebruiken.

Start Powershell als Administrator

Get-ADGroupMember -Identity "Flippos" -Recursive | 
Get-ADUser -Properties Mail | 
Select-Object Name,Mail | 
Export-CSV "C:\export.csv"

Bron https://community.spiceworks.com/topic/444390-get-adgroupmembers-emails