Genereer overzichtelijk GPO overzicht

Uit WaaaghPedia

Start PowerShell als een administrator op een domein verbonden machine. bijvoorkeur op een van de domeincontrollers.

Installeer de GPO Module Import-Module GroupPolicy

Nu is het tijd om het overzicht te genereren dit doe je met het onderstaande commando. Dit commando gebruikt de zojuist geinstalleerde module om een HTML overzicht te genereren op c:\temp\GPO.html hierin worden alle aanpassingen opgenomen die alle GPO's in het domein hebben. Get-GPOReport -All -ReportType html c:\temp\GPO-$((Get-Date).ToString('yyyy-MM-dd')).html