Handelingen

Htop

Uit WaaaghPedia

Htop.png

De meeste mensen die bekend zijn met Linux hebben gebruik gemaakt van het top commando om te zien welke processen het meest gebruikmaken van CPU en RAM. htop is een soort gelijk programma alleen presenteert dit in een overzichtelijk formaat.


Installeren

CentOS

yum install -y epel-release
yum install htop -y

Raspberry Pi

sudo apt-get install htop

Handige Knoppen

Toets Functie
F1 Help
F2 Instellingen
F3 Zoeken
F4 Filter
F5 Sorteren
F6
F7
F8
F9 Stop Proces
F10 Sluiten