Outlook Teams Add-in laad niet

Uit WaaaghPedia

Soms komt het voor dat in Outlook de Plugin van Teams niet laad. Deze Add-in is nodig om teams afspraken te maken vanuit Outlook. Om dit optelossen zijn een aantal opties.

  1. Installeer teams opnieuw
  2. Start Teams en vervolgens Outlook
  3. Voeg de plugin toe aan het register

Voeg de plugin toe aan het register

Voeg de volgende regels toe aan het register

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Addins\TeamsAddin.FastConnect]
"1"=hex:05,00,00,00,0f,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,10,00,00,00,10,00,00,\
  00
"5"=hex:05,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
  00
"4"=hex:05,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
  00
"6"=hex:05,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
  00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Outlook\Addins\TeamsAddin.FastConnect]
"Description"="Microsoft Teams Meeting Add-in for Microsoft Office"
"FriendlyName"="Microsoft Teams Meeting Add-in for Microsoft Office"
"LoadBehavior"=dword:00000003

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Outlook\AddinsData\TeamsAddin.FastConnect]
"LoadCount"=dword:0000005d

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\AddInLoadTimes]
"TeamsAddin.FastConnect"=hex:05,00,00,00,10,00,00,00,10,00,00,00,00,00,00,00,\
  00,00,00,00,0f,00,00,00