Plex

Uit WaaaghPedia

Installeren

CentOS

Voorbereiding

Installeer CentOS en Finetune CentOS

Installatie

useradd -r plex #maak gebruikersnaam aan
wget https://downloads.plex.tv/plex-media-server-new/1.20.4.3517-ab5e1197c/redhat/plexmediaserver-1.20.4.3517-ab5e1197c.x86_64.rpm
yum install -y plexmediaserver*.rpm
systemctl enable plexmediaserver.service
systemctl start plexmediaserver.service
firewall-cmd --zone=public --add-port=32400/tcp --permanent
firewall-cmd --reload

Updaten

Voor dat we Plex updaten doen we eerst het OS voorzien van de nodige updates.

Update je systeem

rm -f plexmediaserver-*.rpm
wget https://downloads.plex.tv/plex-media-server-new/1.20.4.3517-ab5e1197c/redhat/plexmediaserver-1.20.4.3517-ab5e1197c.x86_64.rpm
systemctl stop plexmediaserver
yum localupdate plexmediaserver-*.rpm -y
systemctl start plexmediaserver

Verhuizen

https://support.plex.tv/articles/201370363-move-an-install-to-another-system/

https://support.plex.tv/articles/202915258-where-is-the-plex-media-server-data-directory-located/

Tricks

Move Data Folder

https://forums.plex.tv/t/howto-an-extended-guide-on-how-to-move-the-plex-data-folder-on-windows/197060

Negeer bestanden en mappen

https://support.plex.tv/articles/201375253-excluding-new-content-with-plexignore/