Handelingen

TCP/IP

Uit WaaaghPedia


OSI-Model

Laag Functie
7. Toepassingslaag Functie
6. Presentatielaag Functie
5. Sessielaag Functie
4. Transportlaag Functie
3. Netwerklaag Functie
2. Datalinklaag Functie
1. Fysieke laag Functie